Ing. Tomáš Buus, Ph.D. – znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady

Od roku 2002 se zabývám oceňováním, ať již na teoretické úrovni, v oblasti revizí znaleckých posudků či samotného oceňování, zpracováním studií k řešení nestrukturovaných problémů, výzkumem a poradenstvím.

Zkušenosti a odbornost:

·         vědecký pracovník a pedagog na Vysoké škole ekonomické v Praze, katedra financí a oceňování podniku

·         více než 180 revidovaných znaleckých posudků

·         více než 100 zpracovaných znaleckých posudků a ocenění (např. Pražská energetika, Česká pojišťovna, ČMHB, ArcelorMittal Ostrava, Stock Plzeň, určení cen hnědého uhlí s ohledem na náklady těžby) a expertiz (např. povolená výnosnost v telekomunikacích či makroekonomické dopady systémů zaměstnaneckého stravování), vč. reálných transakcí (ocenění evidencí Střediska cenných papírů, ocenění nejmenované pojišťovny).

 

Přehled služeb:

·         Výzkum a vývoj

·         Poradenství

·         Znalecké posudky

o   oceňování podniků a koncernů,

o   oceňování cenných papírů a finančních derivátů,

o   oceňování převzetí ručení a dalších zajišťovacích instrumentů,

o   oceňování pohledávek,

o   oceňování nehmotného majetku,

o   stanovení transferových (převodních) cen,

o   stanovení výše škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení,

o   přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností a družstev (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy),

o   posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku.

 

Chcete vědět, co všechno pro Vás mohu udělat? Zeptejte se!

 

Tomáš Buus, Za Škardou č.p. 766, Srubec. IČ 735 34 358, Tel: +420 723987172, e-mail: tomas.buus@crfi.cz, tomas@buus.cz
© Tomáš Buus 2005